SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย

รายการวาไรตี้ ค้นหาอัจฉริยะของเมืองไทย เวทีที่เปิดโอกาส ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ และ พรสวรรค์ด้านต่างๆ อายุ 15 ปี จนถึง 90 ปี มาโชว์วาดลวยลายลีลาความสามารถกันบนเวที ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ ความฉลาดหรือไหวพริบต่างๆ ที่มาทำให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ต้องอึ้ง

รายการ Super 100 มีกรรมการ 3 ท่าน

โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
ครู เงาะ รสสุคนธ์
เสนาหอย

รายการ Super 100 อัจฉริยะเกินร้อย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. Workpoint23
แฟนๆรายการ Super 100 อัจฉริยะเกินร้อย สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://chobdo.com