Wake Up ชะนี Very Complicated

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.10 วันที่ 14 ก.พ. 64 ตอนจบ

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 14 ก.พ. 2564 ตอนที่ 10 Ep.10 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อชินประกวด เพียงขวัญทุ่มเงินซื้อตำแหน่งให้ทันทีเลยโดนเจนเนตรต่อว่าทันทีที่โกงการประกวด

2021-02-14T22:58:59+07:00วันจันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2021|Wake Up ชะนี Very Complicated|

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.9 วันที่ 7 ก.พ. 64 ตอนที่ 9 ล่าสุด

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 7 ก.พ. 2564 ตอนที่ 9 Ep.9 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2021-02-08T16:06:52+07:00วันจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2021|Wake Up ชะนี Very Complicated|

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.8 วันที่ 31 ม.ค. 2564 ตอนที่ 8

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 31 ม.ค. 2564 ตอนที่ 8 Ep.8 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2021-01-31T23:57:38+07:00วันจันทร์ 25 มกราคม 2021|Wake Up ชะนี Very Complicated|

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.7 วันที่ 24 ม.ค. 2564 ตอนที่ 7

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 24 ม.ค. 2564 ตอนที่ 7 Ep.7 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2021-01-25T08:50:01+07:00วันพุธ 20 มกราคม 2021|Wake Up ชะนี Very Complicated|

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.6 วันที่ 17 ม.ค. 2564 ตอนที่ 6

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 17 ม.ค. 2564 ตอนที่ 6 Ep.6 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2021-01-17T23:40:57+07:00วันพุธ 13 มกราคม 2021|Wake Up ชะนี Very Complicated|

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.5 วันที่ 10 ม.ค. 2564 ตอนที่ 5

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 10 ม.ค. 2564 ตอนที่ 5 Ep.5 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2021-01-11T02:56:34+07:00วันพุธ 30 ธันวาคม 2020|Wake Up ชะนี Very Complicated|

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.4 วันที่ 27 ธ.ค. 2563 ตอนที่ 4

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 27 ธ.ค. 2563 ตอนที่ 4 Ep.4 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2020-12-28T16:27:37+07:00วันพฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2020|Wake Up ชะนี Very Complicated|

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.3 วันที่ 20 ธ.ค. 2563 ตอนที่ 3

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 20 ธ.ค. 2563 ตอนที่ 3 Ep.3 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2020-12-26T00:36:38+07:00วันจันทร์ 14 ธันวาคม 2020|Wake Up ชะนี Very Complicated|

Wake Up ชะนี Very Complicated EP.2 วันที่ 13 ธ.ค. 2563 ตอนที่ 2

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 13 ธ.ค. 2563 ตอนที่ 2 Ep.2 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2020-12-14T17:57:02+07:00วันอังคาร 8 ธันวาคม 2020|Wake Up ชะนี Very Complicated|

ซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated EP.1 วันที่ 6 ธ.ค. 2563 ตอนแรก

ดูซีรีส์ Wake Up ชะนี Very Complicated 6 ธ.ค. 2563 ตอนที่ 1 Ep.1 ย้อนหลัง ตอน ล่าสุด เรื่องย่อวันนี้ เมื่อกล้วยวางแผนแต่งงานกับต้นและคิดว่าจะละวางเรื่องด้านมืด แต่ไม่ทันไรก็แอบหนีไปเที่ยวกลางคืน

2020-12-07T00:45:39+07:00วันศุกร์ 4 ธันวาคม 2020|Wake Up ชะนี Very Complicated|
Go to Top